شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

وجه تسميه تويسرکان

توي بر وزن موي از شهر هاي باستاني ايران و در دامنه جنوبي کوه الوند واقع شده است چون در ساير نقات ايران محلهايي به نام توي وجود دارد در هر کجا چنين محلي باشد به نام نزديکترين نقط? آنجا خوانده مي شود و اين توي چون در يک فرسنگي سرکان است به تويسرکان مشهور شده است.

تويسرکان سرزميني است محصور بين دره هاي سر سبز و با صفا و با چشمه هاي جوشان و هواي دلپذير درختان ستبر گردکان کهنسال دير پاي که از وجود مير رضي الدين آرتيماني، حبقوق نبي، امارت مسعودي و اقتداري و کاروانسراي شاه عباسي فرسفج و کوه خان گرمز و ده ها ابنيه تاريخي فرهنگي در دامن خود، به خود مي بالد. {بهشت غرب ايران سر سبز فلک آسا} ديرينه دياري است در دامنه جنوبي الوند کوه با قدمتي هم پايه لاله هاي سرخ طبيعت زيبا. تويسرکان خلوتگاه عاشقان صافي ضمير و جولانگاه مردمان دلير خفده در دامنه الوند دلبند از گذشته هاي دور است.

توي سرکان، کان معرفت و حق پرستي است کنز ايثار و اخلاق حميده جلوگاه آيا ت حق تعالاست.

تويسرکان اقليم صنايع مسظرفه همچون منبت،اوروسي، جاجيم، قالي و قاليچه و شاعران و خطاطان خوشنوس زيبا کلام است.

سپاس و ستايش خداي بي همتا را که اين خطه زيبا را با مواجب طبيعي دل گشاه آراسته تا بهشت غرب مسماي نام شهر تويسرکان باشد.

هر سر زميني به فرزندان خويش مي بالد، تويسرکان نيز علاوه بر پرورش لاله هاي خونين بال، شاهدان خجسته خصالي را از پستان پر مهر خويش شير داده که نام ناميشان زينت بخش تذکره هاي بلند آوازه علم و ادب همچون: اردشير هرمز = مير رضي الدين آرتيماني= مجنون و مايل و پارساي تويسرکاني است.

در شيب دلنواز جنوبيس الوند کوه، شهري از گذشته هاي بس دور با مردمي صادق و صميمي دامان گشوده، که علاوه بر طبيعت بکر و زيبا، پرورش استعداد هاي نهفته مردمانش در پهنه علم  و هنر زبانزد خاص و عام مي باشد. تويسرکان جايگاه مردمان عارف و حق جو و مهد پرورش علم و ادب بوده هست چنانکه رضي الدين آرتيماني صاحب عالي ترين ساقي نام? پارسي در اين خطه دلگشاه نشو و نما يافته و در اين خاک پاک آتشگون ارميده است.

تويسرکان کان مهرو کنز حجت است، سرزميني باستاني که در گذر روزگاه حوادث تلخ و شيرين بسيار ديده و سر افزار از اهميت فرزندان برومند خويش بر بلنداي  تاريخ ايران زمين ايستاده است و بيرق دودمان گذشته را همچنان با غرور در اهتراز نگه داشته است.

سپاس و ستايش خداي بي همتا را که تويسرکان را بخاطر جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي اش زينت بخش استان همدان قرار داد.

ساعت
اوقات شرعی