شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

آموزش مرکز بهداشت تویسرکان

 

مسئول واحد : منصور کریمی با پست مدیریت بهورزی

همکار واحد :سرکار خانم رفعت ملک

ا آموزش ضمن خدمت : شامل

- نیاز سنجی آموزشی کلیه پرسنل مرکز بهداشت با همکاری مسئولین واحدها وواحد های ستادی حوزه معاونت بهداشتی

- برنامه ریزی ماهیانه برای اجرای آموزش ضمن خدمت وتکمیل فرم 26 وانعکاس به حوزه معونت بهداشتی

- نظارت برکلاسهای آموزشی

- ثبت الکترونیکی امتیازات آموزش

- تکمیل پرونده آموزشی پرسنل

- انعکاس فعالیتهای آموزشی در فرم ارزشیابی پایان سال

- پاسخگویی به مشتریان داخلی وخارجی

2- آموزش بهداشت  شامل

-بررسی وضعیت موجود شهرستان از نظر مشکلات وراه حلها واولویت بندی انها

 

- جلب همکاری کلیه پرسنل وسایر بخشهای مرتبط با سلامت

 

-برنامه ریزی اجرایی ونظارت بر آن

 

-برگذاری مناسبت های بهداشتی با کمک سایر واحد ها

 

توزیع نشریات آموزشی

 

اطلاع رسانی در مواقع اضطراری

 

-نظارت برفعالیتهای آموزشی نیروهای محیطی

 

جمع اوری آمار فعایتهای آموزشی وارسال به استان

گسترش فعا لیتهای آموزشی در مدارس مروج سلامت

 

آموزش بهداشت در حوزه علمیه وبسیج

 

 

 

3- مدیریت بهورزی شامل:

 

-جذب بهورز متناسب با مجوزهای صادره

 

-اجرای برنامه آموزشی با کمک مربیان وآموزشگاه های استان

 

-همکاری با واحد گسترش وسرپرستی در جهت رفع مشکلات بهورزان

 

-پاسخگویی به بهورزان

 

-تشکیل کمیته بهورزان وشرکت درکمیته های مرکزبهداشت

 

نحوه ارتباط از طریق شماره همراه 09183501676 وتلفن مرکز بهداشت 08524222181

     

                                                                                                     

                                                                       

 

 

 

 

 

ساعت
اوقات شرعی