شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

مسئول بيسج جامعه پزشكي شهرستان تويسركان

آقاي دكتر سيد حسن حسيني زاده

پزشك عمومي

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان

ساعت
اوقات شرعی