صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

بيانيه  ي چشم انداز بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان

بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان سازماني بالنده است كه درسايه ي تلاش براي دستيابي به نيروي انساني توانمند، فن آوريهاي روزآمد، و جديدترين روشهاي تشخيصي – درماني برآن است كه به گونه اي عمل كند تا نه تنها سلامت مردم منطقه تأمين شود بلكه كيفيت زندگي آنان نيز ارتقاء پيدا كند ، و بيمارستان نيز به عنوان كاراترين و اثر بخش ترين بيمارستان در منطقه غرب كشور شناخته شود. 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم