صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

بيانيه ي ارزش هاي  بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان

1-         نيروي انساني ارزشمندترين سرمايه ي بيمارستان به شمار مي رود و همواره بايد براي تأمين سلامت و بهبود كيفيت زندگي آنان  و حفظ كرامت انساني ايشان تلاش كرد.

2-         حفظ منافع ذي نفعان و تأمين رضايت مشتريان    (بيمار ،همراهان و پزشكان خارج از بيمارستان   ) سرلوحه ي تمام فعاليت هاي بيمارستان است .

3-         حفظ ارزشهاي اسلامي و رعايت قوانين و مقررات اداري ،به ويژه استانداردهاي بهداشتي و درماني از الزامات تحكيم جايگاه بيمارستان در جامعه است .

4-         تقويت نوآوري و توسعه ي  تفكر خلّاق در قالب كار تيمي ، به عنوان عامل مهم موفقيت بيمارستان شناخته مي شود.

5-         نظم و انضباط و تعهد سازماني (حاكميت باليني) از ويژگيهاي سازماني بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان است . 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم