صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

شماره تماس بیمارستان

34922858

34922860

آدرس الکترونیکی :Valiasr.hospital@umsha.ac.ir

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم