صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

معرفی رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان :

جناب آقای دکتر مهدی نظم ده 

  

 

 

معرفی مدیر داخلی بیمارستان :

جناب آقاي محمد كشوري دلاور 

  كارشناس ارشد تغذيه

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم