صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

 

معرفی مدیر خدمات پرستاری :

فاطمه اديبان کارشناس پرستاری     سابقه خدمتی : 9 سال

سابقه کار : 1- سوپروایزر در گردش :

 

 با زیر نظر داشتن 10 بخش درمانی شامل بخش های جراحی،داخلی ، اطفال ، نوزادان ، زنان ، زایمان ، اورزانس ، دیالیز ، سی سی یو و زایمان در خدمت همشهریان عزیز می باشد :

آمار پرسنل پرستاری :

تعداد پرسنل

زن

مرد

پرستارکارشناس  

35

5

پرستار کاردان

1

2

بهیار

21

8

کاردان  اتاق عمل

4

5

کاردان هوشبری

4

2

پرستار طرحی

11

1

ماما کارشناس

11

 

ماما کاردان

2

 

اتاق عمل طرحی

3

 

هوشبری طرحی

1

 

کمک بهیار

1

2

 

 

 

 

 اسامی سوپروایزرین :

آقای اکبر ربیعی با داشتن 19 سال سابقه و داشتن مدرک کارشناس پرستاری

خانم مریم رجبی : سوپروایزر آموزشی با داشتن 12 سال سابقه کاری کارشناس پرستاری

خانم میترا علیقارداشی با داشتن 6 سال سابقه کاری و کارشناس پرستاری

خانم شهره ملکی با داشتن 5 سال سابقه کاری و کارشناس پرستاری

خانم سهیلا نوروزی با داشتن 10 سال سابقه کاری و کارشناس پرستاری

 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم