صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

 سرپرستار بخش داخلی : خانم طيبه فتحي كارشناس پرستاري

بخش داخلی با داشتن 27 تخت و داشتن دو نفر متخصص داخلی و یک نفر متخصص قلب و عروق و یک نفر متخصص عفونی در حال ارائه خدمت به همشهریان عزیز می باشد .

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم