صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

معرفی رئیس بخش : دکتر سید قاسم شریفی متخصص اطفال

اسامي متخصصان اطفال : آقاي دكتر سيد قاسم شريفي

خانم دکتر جمشیدی

سرپرستار بخش : خانم معصومه صالحی کارسناس پرستاری

اين بخش با داشتن 17 تخت و دو متخصص اطفال و نوزادان مشغول به كار مي باشد

تعداد پرسنل درماني : 7 پرستار زن و 4 بهيار زن

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم