صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

معرفی مسئول بخش زایمان : خانم معصومه معافی کارشناس مامائی

بخش زایمان با داشتن 3 تخت لیبر و داشتن 10 نفر کارشناس مامائی و داشتن 2 نفر متخصص زنان و زایمان در بیمارستان ولیعصر به فعالیت خود ادامه می دهد.

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم