صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

معرفی واحد تغذیه بیمارستان :

آقاي كشوري کارشناس تغذیه

خانم جاودان كارشناس تغذيه

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم