صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

معرفی واحد بهداشت محیط بیمارستان :

خانم فرزانه شرعیاتی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم