شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر ستاد شبکه بهداشت و درمان

آقای دکتر حسینی زاده رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر

زهرا زبده     دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر

آقای محمد رضا نانکلی        مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان

آقایس دکتر کریمی مشاور       عضو

آقای مهندس کشوری            عضو

خانم فرزانه موسیوند             عضو

خانم مطهره نقیبی               عضو

ساعت
اوقات شرعی