شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

شرح وظایف شورای امر به معروف و نهی از منکر

  • شناسایی مصادیق معروف و مصادیق نهی از منکر موجود در ستاد شبکه بهداشت و درمان
  • ارائه راهکارهای مناسب و عملی جهت ترویج معروفات اماته منکرات
  • اجرای طرح های مدون فرهنگی در راستای گسترش فریضتین در ستاد شبکه
  • تشکیل هسته معتدین از طریق شناسایی، جذب و آموزش افراد با انگیزه متدین و مجرب در شبکه
  • برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سطوح مختلف، در راستای فریضتین برای کلیه کارکنان اعم از کارمندان پرستاران و.......
  • تلاش جهت اصلاح رفتار افراد که شئونات اسلامی و اخلاقی را رعایت نمی نمایند با رعایت مراتب ذیل

الف: تذکر لسانی         ب: اخطار کتبی               ج: معرفی به واحد تخلفات و حراست

  • اجرای طرح تذکر لسانی مطابق شیوه نامه ارسالی از ستاد احیاء
  • شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه موجود در دستگاه و فراهم ساختن امکانات جدید و به کارگیری آنها جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر طبق برنامه های ارسالی از ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر
  • نظارت بیشتر بر اجرای طرح عفاف و حجاب- طرح انطباق در بیمارستان- اصلاح الگوی مصرف- تذکر لسانی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغات در راستای آن
ساعت
اوقات شرعی