صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

اهم عملکرد  بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان تویسرکان در       سال 1389

تعداد بیماران بستری

 

تعداد بیمارن ترخیص شده

 

تعداد بیماران دیالیز شده

 

تعداد بیماران دیالیز شده مهمان

 

تعداد آزمایشات انجام شده

 

تعداد بیماران اعزام شده

 

تعداد بیماران اعزامی که موفق به اخذ پذیرش نشده ایم

 

تعداد بیماران پذیرش شده

 

ضریب اشغال تخت

 

تعداد بیماران ویزیت در کلینیک های بیمارستان

 

تعداد سونوگرافی های انجام شده

 

تعداد اکوگرافی های انجام شده

 

تعداد تست ورزش های انجام شده

 

تعداد اعمال جراحی انجام شده

 

تعداد بیماران دیالیز شده اورژانسی

 

تعداد مراجعین به آزمایشگاه

 

تعداد مراجعین به رادیولوژی

 

تعداد نماهای رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم