صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

[

خانم جاودان   كارشناس تغذيه بيمارستان وليعصر (عج)

آقاي كشوري كارشناس تغذيه بيمارستان وليعصر (عج)

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم