صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

بخش نوزادان و كودكان

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و كودكان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

الف: شرح وظايف اختصاصي پرستار نوزادان:

1- پذيرش نوزاد

2- تحويل مدارك مددجو

3- برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده

4-  بررسي و ارزيابي وضعيت سلامت نوزاد و گزارش موارد غيرطبيعي معيارهاي استاندارد سلامت

5- انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي از نوزاد نارس

6- اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقيم و غيرمستقيم

7- برقراري محيط ايمن و آرام به منظور پيشگيري از تحريكات عصبي

8- ارائه مراقبت هاي ويژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپي، پيشگيري از عوارض آن در نوزاد

9- انجام مراقبت هاي قبل، حين و پس از فتوتراپي و پيشگيري از عوارض احتمالي نمونه گيري شرياني، وريدي و ساير ترشحات بدن نوزاد با مسئوليت پزشك

10- گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمايشات مكرر به منظور پيشگيري از كم خوني احتمالي نوزاد

11- انجام تدابير پرستاري لازم به منظور حفظ و تثبيت درجه حرارت نوزاد جهت پيشگيري از هيپوترمي/ هيپرترمي

12- كنترل جذب و دفع به طور دقيق

13- اكسيژن درماني و پيشگيري از عوارض آن

14- بررسي و ارزيابي وضعيت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي كنترل درد

15- مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتي از نوزاد

16- مشاوره و آموزش در زمينه چگونگي شروع تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي و از شير گرفتن

17- بكارگيري اصول صحيح مراقبت هاي پرستاري در زمينه مسائل و مشكلات شايع دوران نوزادي و شير خوارگي ( مراقبت از بند ناف،‌ ورم ملتحمه، Diaper Rash و ساير موارد )

18- انجام مراقبت هاي لازم قبل، حين و پس از تعويض خون

19- اجراي دارو درماني با توجه به ميزان داروي تجويز شده

20- مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واكسيناسيون، بهداشت جسمي، تغذيه، خواب و استراحت و ساير موارد

21- آموزش در زمينه پيشگيري از بارداري هاي پي در پي

22- پيگيري وضعيت نوزاد بي سرپرست و همكاري در ارجاع مناسب آنان

23- هماهنگي و همكاري با مسئولين مربوطه مركز به منظور ساماندهي نوزادان بي سرپرست

24- ثبت كليه موارد فوق الذكر

ب: شرح وظايف تخصصي پرستاري كودكان:

1- برقراري ارتباط مناسب با كودك و خانواده براساس رشد و تكامل كودك

2- بررسي و ارزيابي وضعيت سلامت كودك و گزارش موارد غيرطبيعي و انحراف معيارهاي استاندارد سلامت

3- بررسي و ارزيابي وضعيت رشد و تكامل و انجام تدابير متناسب با سن كودك

4- تشخيص و ارزيابي كودكان در معرض خطر و اقدامات مراقبتي ويژه از نظر تغييرات علايم حياتي، تغييرات سطح هوشياري و ديسترس تنفسي و ساير موارد

5- مشاوره و آموزش به خانواده، در مورد مراقبت از كودك با توجه به مراحل رشد و تكامل و مبتني بر موازين بهداشت فردي

6- ايجاد تلاش و پي گيري براي برنامه ريزي و اجراي تدابير پرستاري به منظور حفاظت كودك از صدمه ناشي از حوادث و خطرات جسمي در زمان بستري از قبيل آسپيراسيون، سقوط، سوختگي، مسموميت، برق گرفتگي و ساير موارد

7- برقراري محيطي، شاد و مناسب براي كودك براساس مراحل رشد و تكامل كودك

8- برقراري زمينه مناسب جهت بازي با تاكيد بر ضرورت وجود اتاق بازي در كليه بخش هاي كودكان به منظور استمرار رشد و تكامل و كاهش اضطراب كودك

9- كنترل جذب و دفع ( كمي و كيفي ) و پيشگيري از كم آبي و يا دريافت اضافي مايعات در كودكاني كه مايع وريدي دريافت مي دارند.

10- برقراري تعامل و حمايت روحي و رواني از كودك به منظور كاهش درد و اضطراب

11- مشاوره و آموزش به والدين جهت تغذيه با شير مادر براي نوزادان و كودكان زير 2 سال

12- هماهنگي جهت تغذيه كودك مناسب با سن و تشخيص مددجوي و آموزش آن به والدين

13- ارزيابي وضعيت سلامت و بهداشت دهان و دندان در كودك، آموزش به والدين و ارجاع كودك در صورت لزوم

14- ارزيابي وضعيت سلامت رواني كودك و خانواده و اطلاع به پزشك و در صورت نياز انجام مشاوره هاي ضروري

15- حمايت رواني از كودك و والدين در حد امكان جهت پيشگيري از محروميت هاي عاطفي آن

16- برگزاري شرايط و امكانات حضور و اقامت يكي از والدين در كنار كودك ( با توجه به امكانات)

17- رعايت اصول و اعتقادات صحيح والدين و كودك و احترام به آن در انجام مراقبت ها از كودك

18- بررسي و شناسايي موارد كودك آزاري و غفلت از مراقبت از كودك و گزارش به پزشك

19- كنترل برنامه واكسيناسيون و رسم نمودار سلامتي كودك

20- هماهنگي و همكاري با مسئولان جهت كمك به تحصيل كودك با بستري طولاني

21- در صورت نياز هماهنگي، همكاري، پيگيري و ارجاع كودك به مراكز حمايتي و توانبخشي

22- ثبت و كليه موارد فوق الذكر

تذكر:

- همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون وCPR را به صورت كامل گذرانده باشد.

- مراقبت از نوزاد نارس با ارجاع نوزاد در بخشNICU صورت پذيرد.

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم