صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

بخش جراحي :

سرپرستار خانم ايرانپور

اسامي جراحان بخش :

آقاي دكتر مظلوم فر         ارولوژي

آقاي دكتربذر افشان             جراح عمومي

آقاي دكتر اميد احمدي          متخصص ارتوپدي

آقاي دكتر کشاورز             متخصص چشم پزشكي

خانم دكتر روستایی      متخصص زنان و زايمان

خانم دكتر مرعشي   متخصص زنان و زايمان

سرپرستار بخش :   خانم ايرانپور كارشناس پرستاري

سابقه كار : 22.5 سال

اين بخش 28 تخت دارد و اعمال جراحي عمومي و ارتوپدي و زنان و چشم پزشكي و ENT را پوشش مي دهد

اين بخش 1 پرستار مرد و 9 پرستار زن

2 بهيار مرد و 4 بهيار زن و 1 كمك بهيار مرد دارد .

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم