شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

                  

                          شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تویسرکان

                             مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان 

 نام ونام خانوادگی : مهدی کریمی مشاور   

 سمت : رئیس مرکز بهداشت مرکز بهداشت              

 تحصیلات : دکترای حرفه ای

اهم شرح وظایف :

1ـ نظارت برکلیه واحد های ستادی وصف درراستای اجراوتحقق سیاستهای بهداشتی نظام سلامت

2ـ توانمند سازی نیروی انسانی ازطریق برگزاری کارگاهها وایجاد انگیزه مضاعف ازطریق تکریم کارکنان وحفظ

شاءن وجایگاه آنها

3ـ شرکت درکلیه جلسات مرکزبهداشت وکارگروه های سلامت در راستای تقویت تعاملات درون بخشی وبین بخشی

4ـ تلاش برای حاکم شدن فرهنگ صرفه جویی درهزینه ودرآمد زایی

5ـرعایت عدالت درسلامت وتوجه جدی به تکریم ارباب رجوع

 

 

تلفن مستقیم : 4222699                          

  تلفن مرکز بهداشت:    3 ـ 4222181   داخلی 111ـ  105

 

ساعت
اوقات شرعی