شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 

فهرست فعالیت های واحد بهداشت خانواده بصورت کلی و مشترک در قالب برنامه های مختلف

 

 1. تدوین برنامه عملیاتی
 2. جمع آوری ، پاراف و جمع بندی نهایی آمارهای واحد بهداشت خانواده ( بر اساس جدول فرم های آماری که بپیوست میباشد)
 3. تدوین عملکرد سه ماهانه
 4. برگزاری کارگاه ها و  کلاس های آموزشی
 5. برپایی کمیته های مختلف بهداشت خانواده
 6. پاراف درخواست های دارویی
 7. کنترل تجهیزات  سطوح محیطی و مواد مصرفی
 8. درخواست و پیگیری لوازم مصرفی و تجهیزات مورد نیاز ستادی وپیگیری و پاراف درخواست                                       سطوح محیطی
 9. انجام نیازسنجی آموزشی
 10. شرکت در جلسات و کلاس های آموزشی استان
 11. برپایی کلاس های آموزشی برون بخشی
 12. پیگیری شکایات مردمی
 13. تولید رسانه های آموزشی( پمفلت، کتابچه و بروشور)
 14. برآورد دفاتر و فرم های مورد نیاز
 15. تنظیم دستورالعمل سرشماری و نظارت
 16. پاراف جداول زیج سلامت و حیاتی
 17. تهیه شاخص های بهداشتی واطلاعات جمعیتی
 18. تکمیل جدول گانت فعالیت های جاری و تفضیلی برنامه های بهداشت خانواده
 19. توزیع مواد کمک آموزشی، فرم ها و دفاتر مورد نیاز سطوح محیطی
 20. بایگانی کلیه دستورالعمل های استانی
 21. نگهداری کتاب مرجع و دستورالعمل ها
 22. آموزش پرسنل نوورود به سیستم بهداشتی
 23. مشارکت در اجرای طرح های ملی و استانی
 24. تهیه لیست تجهیزات و مواد مصرفی از انبار
 25. نظارت بر روند اجرای پرونده الکترونیک
 26.  نظارت بر تماس های حاصله با ندای بهداشت
 27. پاسخ به مکاتبات استانی وارسال نامه ها و دستورالعمل های رسیده به سطوح محیطی
 28. تدوین دستورالعمل های درون سازمانی
 29. شرکت در کمیته های مختلف برون بخشی و درون سازمانی توسط مسئول واحد شامل کمیته های                             حل مسائل ، ارتقاء شغلی ، ارزشیابی و ...
 30. برآورد اقلام دارویی مورد نیاز بصورت سه ماهانه و یکسالانه و ارسال به استان جهت تأمین       داروهای مورد نیاز با تعامل امور دارویی

 

مسئول واحد بهداشت وتنظيم خانواده:

خانم زهرا ربيعي

تحصيلات : كارشناس مامايي

 ===========================================================

 كارشناس برنامه تنظيم خانواده و سالمندان :

خانم سهيلا فضل الهي

تحصيلات : كارشناس بهداشت عمومي

*****************************************************************

 كارشناس برنامه كودكان :

خانم مريم منيعي

تحصيلات : كارشناس بهداشت عمومي

**********************************************************

 كارشناس برنامه مادران وميانسالان  :

خانم شيرين منصوري

تحصيلات : كارشناس مامايي

******************************************

 كارشناس برنامه شير مادر و تغذيه :

خانم ميترا جاودان

تحصيلات : كارشناس تغذيه

ساعت
اوقات شرعی