شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 

معرفي مسئول انبار :

آقاي محمد كرم كوليوند

اهم شرح وظايف :

1- صدور و درخواست كالا

2- صدور حواله انبار - رسيد انبار - برگشتي كالا

3- تحويل و دريافت كالا

4- ثبت كامپيوتر و دفاتر

5- نظارت بر موجوديها و چيدمان كالا

6- انجام امور بايگاني و تسويه حسابها

7- نظارت بر ورودي ها و خروجي ها

ساعت
اوقات شرعی