شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

واحـــــد بهـــداشت دهـــان و دنـدان

مشخصات پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شماره ثابت

سجادنظری

دکتری دندانپزشکی

مسوول واحد

4222180

کامران عبدلی

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناس واحد

4222180

 

 شرح وظایف

 

v     شرکت درگارگاه‌های آموزشی و آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه‌ریزی بهداشتی، روش تحقیق و مبانی اپیدمیولوژی حیاتی، دیدگاه‌های کلان و شاخص‌های اصلی بهداشت.

v     گردآوري اطلاعات جمعيتي مراكز بهداشتي درماني ، توزيع جغرافيايي واحدهاي ارائه كننده خدمات اعم از خصوصي و دولتي  تحقيق در مورد روشهاي زيستي و عادتهاي غذايي رايج در مناطق مختلف و آثار احتمالي آنها در سلامت دهان و دندان

v     3 . تدوين برنامه عملياتي بهداشت دهان و دندان و تنظيم بودجه اجرايي آن

v     4 . پايش و ارزشيابي برنامه عملياتي بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني تابعه

v     5- توزیع مناسب دندانپزشکان، بهداشتکاران و كاردانهاي بهداشت دهان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها،ماموریت،جابجایی،شروع و پایان کار پرسنل شاغل در مراکز.

v     6.  ارائه برنامه‌های آموزشی در راستای افزایش آگاهی‌های پرسنل بهداشتی (کارشناسان، کاردان‌ها، مربیان بهورزی، رابطین بهداشتی، مراقبین بهداشت مدارس، مديران و مربيان مهدكودكها و مراكز پيش دبستاني و بهورزان) و مردم. همچنین شناسایی و مبارزه با عادات و باورهای غلط در جامعه و اجرای برنامه‌های آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی باهمکاری واحد آموزش بهداشت (تهیه جزوه، پوستر، اسلاید، فیلم و سخنرانی). . . 

v     7. حضور فعال در کمیته‌های بهداشتی شهرستان و همکاری با سایر کارشناسان مرکز بهداشت در اجرای برنامه‌های بهداشتی.

v     8.  برآورد و درخواست به موقع مواد ، تجهيزات و لوازم مورد نياز و پيگيري جهت تامين آنها

v     9. كنترل منظم مواد و لوازم موجود در انبار از نظر كمي و كيفي

v     10.  برنامه ريزي براي نگهداري و سرويس تجهيزات دندانپزشكي

v     11.  مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي كشوري و استاني

v     12.  مشارکت و پيگيري جهت تعيين ميزان فلورايد آبهاي آشاميدني شهرستان

v     13.  اجراي برنامه فلورايد تراپي در مناطق مورد نياز شهرستان

v     14.  تعیین میزان شیوع بیماری‌های دهان و دندان و آگاهی از شاخص‌های مربوط به آن در منطقه.

v     15.  هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه‌های بهداشتی در سطح شهرستان.

v     16.  برنامه‌ریزی در جهت توسعه و بهینه سازی مراکز و خدمات بهداشتی دهان و دندان (راه‌اندازی، تجهیز، تامین نیروی انسانی و بهبود استاندارد) و پیش‌بینی سیستم نگهداری و تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی

v     17.  جمع‌آوری آمار ماهانه خدمات واحدهای دندانپزشکی با همکاری واحد آمار بمنظور بررسی عملکرد مراکز و ارسال آن به مرکز بهداشت استان حداکثر تا دوازدهم ماه بعد.

v     18.  تهیه گزارش و نمودار فعالیت‌های واحد بهداشت دهان و دندان.

v     19. .  انجام سایر دستورات مقام مافوق در حیطه مسئولیت‌های محوله.

شرح وظایف دندانپزشک شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

 

v     آشنایی کامل با اهداف و برنامه‌های بهداشتی (­­­p.h.c) شرح وظایف و مسئولیت‌های محوله و ارائه خدمت براساس آن.

v     شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی (خانه‌های بهداشت و مدارس و مهدهای کودک) و اطلاع از جمعیت گروه‌های هدف

v     حضور به موقع و کامل در محل کار و اختصاص یک روز در هفته بطور ثابت به برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و سیاری.

v     پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی طبق چک لیست (در مراکز روستایی).

v     ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم به کیله مراجعه کنندگان با اولویت گروه‌های هدف.

v     قبول ارجاع از خانه‌های بهداشت، مدارس، مهدکودکها، واحد بهداشت خانواده و ارسال نتیجه.

v     آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین برحسب نیاز.

v     آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروه‌های غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش.

v     نظارت بر اجرای صحیح طرح دهانشویه سدیم فلوراید.

v     برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پرسنل بهداشتی تحت پوشش.

v     مراقبت و ارائه خدمت به زنان باردار در صورت ارجاع و در صورت لزوم یک بار جرمگیری برای آنان در طول دوره بارداری.

v     ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی و ثبت در دفتر.

v     تکمیل به هنگام دفتر ثبت خدمات روزانه بهداشت دهان و دندان در زمان ارائه خدمات واحد و اخذ قبض مالی در قبال ارائه خدمات. (در صورت عدم وجود دستیار دندانپزشکی).

v     پیش‌بینی مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز و اعلام به موقع آن به مرکز بهداشت شهرستان.

v     گزارش عملکرد و تنظیم آمار ماهیانه در فرم‌های مربوطه و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان حداکثر تا پنجم ماه بعد.

v     مسئولیت حفظ و نگهداری تجهیزات، ابزار و وسایل دندانپزشکی و خودداری از اصراف در مصرف مواد و اعلام سریع خرابی‌ها به مرکز بهداشت شهرستان.

v     مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی استانی و کشوری.

v     انجام سایر دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی مرکز بهداشت شهرستان.

v     رعایت کامل شرایط استریلیزاسیون وکنترل عفونت مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت.

v     شرکت در کلاس‌های آموزشی و بازآموزی ویژه دندانپزشکان.

v     حفاظت شخصی (self protect) مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

 

v    تذکر مهم:

v     مسئولیت حفظ بهداشت و نظافت، آراستگی محل کار، استریلیتی و تمیز و سالم بودن وسایل و تجهیزات، همچنین مسئولیت قانونی خدمات ارائه شده به بیمار و نیز مسئولیت صحت کلیه گزارش‌ها و درست بودن موارد مندرج در دفتر پذیرش روزانه و مطابقت خدمات ارائه شده با قبوض مالی دریافت شده به عهده دندانپزشک می‌باشد.

شرح وظایف كارشناسان و کاردان‌های بهداشت خانواده در زمینه بهداشت دهان و دندان

 

v     آموزش زنان 15 تا 49 ساله بخصوص در دوران بارداری و تا یکسال پس از زایمان و کودکان 2 تا 12 سال تحت پوشش.

v     معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار در پرونده خانوار و ارجاع غیر فوری به واحد دندانپزشکی.

v     پیگیری و ثبت ماه حاملگی که جرمگیری زن باردار انجام شده است.

v     معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان یک بار تا سه ماه پس از زایمان و بار دیگر در فاصله سه ماه تا یک سال بعد از زایمان، ارجاع به واحد دندان‌پزشکی در صورت لزوم.

v     معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال در پایان 2، 3، 4 و 5 سالگی، ارجاع به واحد دندان‌پزشکی در صورت لزوم.

v     معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان کودکان 6 تا 12 سال در پایان 6، 7، 8، 9، 10 و 11 سالگی، ارجاع به واحد دندان‌پزشکی در صورت لزوم.

v     مراجعه به مدارس تحت پوشش آموزش دانش‌آموزان، معاینه، بیماریابی و ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی.

v     آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروه‌های غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش.

v    جلب همکاری مدیران و مربیان مدارس منطقه تحت پوشش برای اجرای طرح دهانشویه سدیم فلوراید در مدارس و نظارت بر اجرای صحیح آن.

شرح وظايف بهورزان در رابطه با بهداشت دهان ودندان

v     آموزش بهداشت دهان ودندان به زنان در دوران بارداري و تا يك سال پس از زايمان و كودكان تا 12 سالگي .

v     معاينه و ثبت وضعيت دهان ودندان زنان باردار و ارجاع غير فوري به مراكز بهداشتي درماني روستائي جهت جرم گيري.

v     پيگيري و ثبت ماه حاملگي كه جرمگيري زنان باردار انجام شده است .

v     معاينه و ثبت وضعيت دهان ودندان زنان  تا يك سال پس از زايمان و ارجاع به مراكز بهداشتي درماني روستايي در صورت لزوم .

v     معاينه و ثبت وضعيت دهان ودندان كودكان زير 6 سال در پايان4،3،2 و5 سالگي وارجاع به مركز بهداشتي درماني در صورت لزوم .

v     معاينه و ثبت وضعيت دهان ودندان كودكان 6 تا 12 سال وارجاع به مركز بهداشتي درماني در صورت لزوم .

v     پيگيري افرادي كه بموقع مراجعه نمي كنند .

v     مراجعه به مدارس تحت پوشش ، آموزش ، بيماريابي و ارجاع به مراكز بهداشتي درماني روستايي .

v     بررسي ، نظارت و پيگيري استفاده از دهان شويه سديم فلورايد در مدارس ، طبق دستور العمل .

v     نمونه گيري از آب منطقه تحت پوشش و ارسال جهت بررسي ميزان فلورايد و ثبت نتايج .

v     تامين هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم .

 

 

ساعت
اوقات شرعی