شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

واحد درآمد مركز بهداشت :

مسئول واحد : آقاي فريدون شريعت پور

تحصيلات : ديپلم

شرح وظايف :

 

1-نظارت بر کلیه درآمدهای مرکز بهداشت تویسرکان (شامل نقدی وغیر نقدی)

5-جمع آوری کلیه اطلاعات درآمدی وارسال به استان

3-ارسال لیست کلیه نسخ بیمه ایی به سازمانهای بیمه گر  وپیگیری تا وصول شدن مبلغ درخواستی

4-پیگیری وجلوگیری از هرگونه کسورات وتلاش جهت بالابردن درآمد

5-نظارت بر کلیه واحد های تابعه وآموزش در محل کار نسبت به شغل مورد تصدی

6-نظارت برکلیه درآمدهای نقدی توسط واحدهای زیرمجموعه وواریز نمودن آن به حسابهای غیرقابل برداشت

7-گرفتن تعرفه (قبوض درمانی ) از استان در قبال وجوه واریزی توسط واحد های زیر مجموعه

8-ثبت کلیه درآمدهای نقدی وغیر نقدی در پویا سامانه (سجاد)

9-ثبت کلیه درآمدها در حسابداری تعهدی

10-نظارت بر کلیه اماکن اجاره ای وبستن قرارداد وپیگیری وگرفتن اجاره بهاء

11- انتقال درآمدها 2بار درماه به حساب خزانه وگرفتن تخصیص         

4222181   

ساعت
اوقات شرعی