شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 واحد بهداشت مدارس  :

نام ونام خانوادگی : زهرا کولیوند      فرزند مسعود 

رشته تحصیلی : کاردان بهداشت خانواده

 

رشته شغلی : مسئول ابلاغی  واحد مدارس 

تلفن تماس  :     1301 -08524222180   

 

1- اجرای برنامه هاو طرح های کشوری واستانی طبق دستوالعمل ها و بخشنامه ها .

2- تشیکل کمیته ها ی هماهنگی یبن بخشی و درون بخشی .

3- آموزش گروه هدف با تدوین و پیشنهاد آموزشهای ضمن خدمت  برای پرسنل درگیر فعالیت های بهداشت مدارس  .

4- برنامه ریزیهای منطقه ای ، اجرا ونظارت مستمر به جهت تحقق اهداف استراتژیک بهداشت مدارس .

5- جمع آوری  ، جمع بندی و ارسال نتایج فعالیت های انجام شده به استان .

 

 

 

 

 

ساعت
اوقات شرعی