شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

ردیف

نام

نام خانوادگی

 

پست

مدرک

1

مهدی

صابونی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

دکترای حرفه ای آزمایشگاه

2

علی احسان

کارشناس

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد باکتری شناسی

3

اعظم

اکبری جوکاری

کاردان آزمایشگاه

کارشناسی ارشد حشره شناسی

4

مرضیه

امامی

کادران آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

5

مینا

ح. طالبی

کادران آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

6

عزیز ا...

زندی

تکنیسین آزمایشگاه

 

7

نبی ا...

جعفر مویزی

تکنیسین آزمایشگاه

 

8

محسن

الوندی

تکنیسین آزمایشگاه

 

9

محمد

فضلعلی

تکنیسین آزمایشگاه

 

10

مریم

الوندی

بهیار

دیپلم

11

پروین دخت

گلپایگانی

بهیار

دیپلم

12

عباس

سوری

کادران آزمایشگاه

کادران آزمایشگاه

13

مریم

منصوری

کادران آزمایشگاه

کادران آزمایشگاه

14

حسین

مینایی

تکنیسین آزمایشگاه

 

15

فریبا

شهسواری

خدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

 

شرح وظایف پستی

مسئولیت

1

مهدی

صابونی

نظارت بر عملکرد تکنیسین ها وکاردانها وکارشناسان آزمایشگاه

 

مسئول فنی آزمایشگاه و نظارت بر عملکرد تکنیسین ها وکاردانها وکارشناسان آزمایشگاه

 

2

علی احسان

کارشناس

انجام آزمایشات تخصصی –نظارت بر عملکرد تکنیسین ها وکاردانها

مسئول آزمایشگاههای مرکز بهداشت

3

اعظم

اکبری جوکاری

انجام آزمایشات تخصصی –نظارت بر عملکرد تکنیسین ها وکاردانها

متصدی بخش هورمون شناسی

4

مرضیه

امامی

آماده سازی آزمایشات –انجام آزمایشات غیر تخصصی

متصدی بخش هماتولوژی

5

مینا

ح. طالبی

آماده سازی آزمایشات –انجام آزمایشات غیر تخصصی

متصدی بخش مالاریا وبورلیا

6

عزیز ا...

زندی

آماده سازی  آزمایشات –انجام آزمایشات ساده

متصدی بخش پارازیتولوژی وتجزیه ادرار وکشت

7

نبی ا...

جعفر مویزی

آماده سازی  آزمایشات –انجام آزمایشات ساده

متصدی جوابدهی آزمایشگاه

8

محسن

الوندی

آماده سازی  آزمایشات –انجام آزمایشات ساده

متصدی نمونه گیری آقایان وبخش سرولوزی

9

محمد

فضلعلی

آماده سازی  آزمایشات –انجام آزمایشات ساده

متصدی بخش سل وبیوشیمی

10

مریم

الوندی

پذیرش مراجعین به آزمایشگاه

متصدی پذیرش وصندوق آزمایشگاه

11

پروین دخت

گلپایگانی

نمونه گیری خون  وریدی خانم ها وآموزش مراجعین جهت جمع آوری نمونه

متصدی نمونه گیری خانم ها

12

عباس

سوری

آماده سازی آزمایشات –انجام آزمایشات غیر تخصصی

مسئول آزمایشگاه فرسفج

13

مریم

منصوری

آماده سازی آزمایشات –انجام آزمایشات غیر تخصصی

مسئول آزمایشگاه اشتران

14

حسین

مینایی

آماده سازی  آزمایشات –انجام آزمایشات ساده

مسئول آزمایشگاه سرکان

15

فریبا

شهسواری

شستشوی لوازم آزمایشگاه  ونظافت محیط کار

شستشوی لوازم آزمایشگاه  ونظافت محیط کار ونمونه گیری ادرار خانم ها جهت آزمایش مواد مخدر

 

 

 

 

 

 

 

1-لیست آزمایشاتی که در آزمایشگاه مرکزی 7 تیر انجام می شود.

FBS-2HPP-GTT-BS-Blood  Urea-Cr-uric Acid-Chol-Tg-SGOT-SGPT-AIP-HDL-LDL-T3-T4-TSH-

CBC-BT-CT-Blood Grouping-ESR- HbA2-HbA1c-Indirect coombs-CRP-RF-VDRL(RPR)-Wright-   

Coombs Wright-2ME-Widal-Pregnancy Test-Morphine & Amphetamine & met Amphetamine Test(with Urine )-smear of wound for lieshman body-smear of Skin for fungus-S/E-OB-U/A-

Sputum smear for BK-Blood smear  for Malaria & Burrelia-spermogram(only vasectomies)-U/C-Eltor Culture-

2-لیست آزمایشاتی که در آزمایشگاههای تابعه (فرسفج –سرکان –اشتران) انجام می شود.

FBS-2HPP-GTT-BS-Blood  Urea-Uric Acid- Chol-Tg-

CBC-Hct-Hb-BT-CT-Blood Grouping-ESR- Indirect coombs -CRP-RF-VDRL(RPR)-Wright-

Coombs Wright-2ME-Widal-Pregnancy Test

S/E-OB-U/A

3-قرارداد با بیمه های  روستایی وعشایر ، خدمات درمانی ،نیروهای مسلح ،سایر اقشار ،تامین اجتماعی وخویش فرما

4-ارائه خدمت  :

الف –مادران باردار :انجام آزمایشات نوبت اول ودوم بارداری بطور رایگان

ف- خانم های در معرض خطر چاقی  : انجام آزمایشات چربی  بطور رایگان

ب-  ازدواجی :انجام آزمایشات غربالگری تالاسمی  وتشخیص کم خونی فقر آهن  

ج-  انجام آزمایشات کارت سلامت وبهداشتی  مراجعین

د- انجام آزمایش مواد مخدر ارجاعی از امور صنفی وادارات وپزشکان

ح – انجام آزمایشات  مراجعین تحت پوشش بیمه روستایی وعشایراز طرف پزشکان خانواده   وسایر بیمه ها

4- جوابدهی مراجعین 

الف –معمولاٌ  24 ساعت بعد جواب آزمایشات از ساعت  11 الی 14 داده می شود

ب-  ولی جواب آزمایش کشت ادرار 48 ساعت بعد  داده می شود .

ج- جواب آزمایشات هورمون های تیروئیدی 10 روز بعد  داده می شود .

د – جواب آزمایشات مواد مخدر در صورت منفی بودن روز بعد جواب داده می شود ودر صورت مشکوک بودن 48 ساعت بعد جواب داده می شود .

توجه : آزمایشگاههای تابعه 24 ساعت بعد جواب می دهند. ودر صورت اورژانس  ،همان روز جواب آزمایشات می دهند  .

 

 

5-قوانین  ودستورالعمل ها :

الف-  قوانین پذیرش آزمایش مواد مخدر

1-      حتماً مشخصات شناسنامه ای  بر روی برگه در خواست آزمایش درج شده باشد.

2-      الصاق عکس جدید وبه روز بر روی برگه در خواست وممهور نمودن آن به مهر اداره  مربوطه

3-      برگه جواب بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.

4-      به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در هنگام رجوع به آزمایشگاه

5-      نشانی وشماره تلفن تماس  سازمان درخواست کننده آزمایش   در ذیل برگه درج شده باشد.

6-      فرد آزمایش دهنده از زمان صدور برگه درخواست آزمایش تا یک هفته فرصت دارد جهت پذیرش وانجام آزمایش ،به آزمایشگاه مراجعه نماید.

7-       فرد نمونه دهنده آزمایشگاه را از مصرف هر نوع دارو مطلع نموده وحداقل سه روز قبل از آزمایش از مصرف دارو های کدئین دار خودداری نماید ودر صورت امکان از مصرف دارو های سایمتیدین و رانیتیدین  و...  خودداری کرده  و مصرف آنها را به آزمایشگاه اطلاع دهد.

8-      اعتبار جواب آزمایش مواد مخدر از زمان پذیرش  حداکثر تا یک ماه بعد می باشد.

9-      آزمایشگاه  فقط آزمایش مرفین ،آمفتامین ومت آمفتامین (شیشه) را انجام می دهد وبقیه مواد مخدر را انجام نمی دهد .

10-  نتیجه آزمایش وجود مواد مورد آزمایش را حداکثر  48 ساعت قبل از زمان اخذ نمونه تایید ویا رد می کند وآزمایشگاه هیچ گونه تعهدی قبل وبعد از آن را ندارد.

ب-  پذیرش آزمایشات نوبت یکم  ودوم  بارداری (بهداشت خانواده ) باید حداکثر تا ساعت 9 به آزمایشگاه رجوع کنند وآزمایشگاه بعد از این ساعت از پذیرش آنها معذور خواهد بود .

ج- پزشکان محترم باید ازلیست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه  مرکزی وآزمایشگاههای تابعه طبق لیست های ارسالی به کلیه مراکز مطلع  باشند وآزمایشاتی را که در مرکز انجام نمی شود  با آزمایشات قابل انجام در یک نسخه ننویسند که در غیر اینصورت بیمار را باید به آزمایشگاه خصوصی و...  راهنمایی کنند زیرا که مراجعه بیمار باعث در گیری آزمایشگاه با وی ودر عین حال باعث تلف شدن وقت آزمایشگاه وبیمار خواهد شد .

د- پزشکان محترم باید شرایط قبل از آزمایش وساعت پذیرش آزمایشگاه را به بیمار لحاظ نموده  و سپس  ایشان را به آزمایشگاه بفرستند زیرا که نداشتن شرایط قبل  از آزمایش ومراجعه خارج از وقت وی به پذیرش آزمایشگاه ، باعث اصطکاک بین آزمایشگاه وبیمار خواهد شد.

ذ – آزمایشگاه معمولا ٌظرفیتی برای پذیرش مراجعین محترم دارد  وپرسنل هم باید فرصتی برای انجام کامل ودقیق آزمایشات را داشته باشند  لذا گاهی محدوده زمان پذیرش و اعلام ساعت خاصی  دلیل بر  پذیرش تمام مراجعین نیست  وآزمایشگاه مجبور است بر حسب زمان وفرصت وتوان  پرسنل از پذیرش مراجعین  ، پیش از  زمان اعلام شده  بر روی بورد پذیرش را قطع کند . لذا خواهشمند است پزشکان  و ارجاع دهندگان محترم  ،مراجعین به آزمایشگاه را در اول وقت به آزمایشگاه  بفرستند .

روند آزمایشات ازدواجی ها به شرح زیر  می باشد:

1-پس از پذیرش ابتدا از آقایان نمونه خون برای  بررسی کم خونی (از لحاظ تالاسمی وفقر آهن )گرفته می شود وسپس نمونه ادرار برای آزمایش مواد مخدر (از لحاظ مرفین وشیشه) گرفته می شود .

2- خانم ها ساعت 11 مراجعه نموده واز آنها نمونه ادرار گرفته می شود ودر عین حال اگر نتیجه آزمایش آقا کم خونی را نشان دهد ، در آن لحظه  از خانم هم نمونه خون گرقته می شود ودر غیر اینصورت از خانم ها نمونه خون گرفته نخواهد شد .

3- به محض انجام نمونه گیری  از زوجین ، آنها باید سریعاٌ به کلاس مشاوره ازدواج مراجعه نمایند.ضمنا ٌتا ساعت حداکثر 12 باید در کلاس مذکور حضور پیدا کنند  ودر غیر اینصورت روز بعد باید درکلاس شرکت کنند .

توجه1 :  جواب آزمایشات  به دست زوجین داده نمی شود وتوسط مسئول مربوطه در مرکز بهداشت به کلاس مشاوره منتقل می شود و برای حضور در کلاس به معرفی نامه نیازی نیست .

توجه 2:  احیاناٌ اگر  زوجین( آقا وخانم ) کم خونی داشته باشند ویا  نمونه ادرار آنها مشکوک به مواد مخدر باشد بسته به آن موارد  جواب  در روزهای بعد داده می شود و توسط مسئول برگزاری کلاس اطلاع داده می شود .

**شرایط لازم قبل از آزمایش (در فایل جداگانه )

شماره تلفن 3-4222180 -0852 داخلی 103  و113

 

ساعت
اوقات شرعی