شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

نام و نام خانوادگی: مراد اسماعیلی

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

اهم شرح وظایف:

ü      نظام مراقبت بیماریها

ü      زنجیره سرد

ü      عوارض واکسن

ü      فوکال پوینت اجرایی آنفلوانزا

ü      مالاریا

ü      نظارت بر واحدهای محیطی

ü      عضو تیم های عملیاتی مرکز بهداشت

ü      مسئول مرکز درمان و پیشگیری هاری شهرستان

ü      دبیر کمیته اتلاف حیوانات زیانبار

ü      عضو پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری

ü      عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

ü      عضو کمیته حل مشکل

ü      نظارت بر کلیه برنامه های و فعالیتهای واحد

 

                                                                                                                                                                                      

 

نام و نام خانوادگی: سلمان خزائی

تحصیلات: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سمت: کارشناس بیمارهای واگیر

اهم شرح وظایف:

ü      بیماریهای مشترک بین انسان و دام

ü      بیماریهای آمیزشی

ü      هپاتیت های ویروسی

ü      ایدز

ü      سل

ü      بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

ü      عضو تیم های عملیاتی مرکز بهداشت

ü      مسئول پایگاه مشاوره بیماری های رفتاری

ü      از اعضا مرکز درمان و پیشگیری هاری شهرستان

ü      اپیدمیولوژیست و کنترل کننده فر مهای بررسی بیماریها

ü      هماهنگی و برنامه ریزی جهت پیشگیری از اپیدمی و برخورد با اپیدمیهای احتمالی

ü      مسئول HSR شهرستان

ü      دبیر کمیته مراقبت و درمان ایدز شهرستان

ü      عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

 

 

  

نام و نام خانوادگی: مختار سهیلی زاد

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس بیمارهای واگیر

اهم شرح وظایف:

ü      بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

ü      بیماریهای منتقله از آب و غذا

ü      آنفلوانزا

ü      بهداشت روان و اعتیادات

ü      بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

ü      عضو تیم های عملیاتی مرکز بهداشت

ü      مسئول پایگاه دیده ور آنفلوانزا

ü      مسئول هماهنگ کننده خدمات عشایری و سیار

ü      عضو تیم کمیته برنامه ریزی بحران شهرستان

ü      از اعضا مرکز درمان و پیشگیری هاری شهرستان

ü      مسئول هماهنگی آموزش های ضمن خدمت واحد بیماریها

ü      عضو کمیته HSR شهرستان

ü      رابط بیماریهای  مرکز بهداشت و بیمارستان و مراکز خصوصی

ü      عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: بهزاد غلامعلیئی

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس مسئول بیمارهای غیرواگیر

اهم شرح وظایف:

ü      بیماریهای غیرواگیر (بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت، فشار خون، تالاسمی، کم کاری تیروئید، فنیل کتنوری، سرطان و ....)

ü      سوانح و حوادث

ü      عفونتهای بیمارستانی

ü      مارگزیدگی و عقرب گزیدگی

ü      مسئول عملیات صحرائی و فیلد

ü      مسئول مرکز مشاوره ژنتیک شهرستان

ü      بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

ü      عضو تیم های عملیاتی مرکز بهداشت

ü      هماهنگ کننده پایگاه های غربالگری نوزادان در شهرستان

ü      عضو مرکز درمان و پیشگیری هاری شهرستان

ü      عضو کمیته HSR شهرستان

ü      هماهنگ کننده بیماریهای غیر واگیر و بیماریهای خاص شهرستان

ü      ناظر واحد دیابت شهرستان

ü      عضو کمیته بیماریهای ژنتیک شهرستان

ü      عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

 

 

 

ساعت
اوقات شرعی