شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

                  

                                               مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان   

 

 نام ونام خانوادگی :  فیض اله رحیمی

 

 سمت : معاون مرکز بهداشت                             

 تحصیلات : کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 

اهم شرح وظایف :

1 ـ انجام امور محوله در غایب رئیس مرکز بهداشت

  امضای نامه ها و مکاتبات اداری درغایب ریاست مرکز بهداشت

3 ـ هما هنگی های لازم جهت پیشبرد هرچه بهتر اموربا ریاست مرکز

4 ـ شرکت در جلسات وکار گروه ها با هماهنگی های قبلی

5 ـ نظارت بر حضور وغیاب پرسنل

6 ـ نظارت بر کار واحد های مختلف ستادی مرکزبهداشت

7 ـ نظارت برکار مراکز بهداشتی – درما نی وخانه بهداشت های تابعه

 

تلفن مستقیم : 4243527                 ـــــــ 3 ـ 4222181   داخلی 104

 

ساعت
اوقات شرعی