شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 شبکه بهداشت و درمان به منظور تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری و روستائی

تویسرکان تشکیل گردیده ومصمم است از طریق ارتقا ء مستمر کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی

به مهم ترین رسالت خود که همانا فراهم نمودن سلامت جامعه تحت پوشش خود است دست یابد . در

این راستا به منظور رسیدن به این هدف مهم از استراتژی ها از برنامه ها اولویت های ذیل تبعیت می

نمائیم :

 
1- استفاده بهینه از منابع موجود در زمینه های نیروی انسانی ، منابع مالی و املاک و تجهیزات
 
 
2- پیگیری جذب منابع جدید خصوصا در بعد نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی و بالاتر و پزشکان
 
 
متخصص
 
 
3- ارتقاء توان علمی و عملی نیروی انسانی موجود با استفاده از  آخرین علوم و فنون علمی و آموزشی
 
قابل دستیابی
 
 
4- تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف و همچنین استفاده از فرصت های موجود
 
 
5- رعایت قانونمندی و قانون مداری و ارزش های اسلامی و اخلاقی جامعه
 
 
6- تلاش در جهت کسب رضایت گیرندگان خدمت و ارائه پاسخ مناسب به توقعات و انتظارات ارباب رجوع و
 
همکاران
 
 
7- تلاش در جهت تعامل و همکاری مناسب بین بخشی و همچنین ارتباط مناسب با دانشگاه علوم
 
 
پزشکی همدان در جهت برآورده کردن اهداف سیستم

8- جلب مشارکت کلیه پرسنل شاغل در شبکه با استفاده از تجربیات ، نظرات و پیشنهادات آنان به منظور

ارائه خدمات مطلوبتر و ایجاد محیطی پر نشاط همراه فرهنگ مش

ساعت
اوقات شرعی