شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 

1- ما بر آنیم تا پنج سال آینده کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی خود را به حد استانداردهای مطلوب تعریف شده  از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسانده و عنوان شبکه بهداشت و درمان نمونه غرب کشور را اخذ نمائیم .
2- در راستای هدف فوق می خواهیم کلیه شاخص های بهداشتی درمانی مرتبط با خدمات قابل ارائه در شبکه را از رتبه میانگین کشوری ارتقاء داده و فراتر ببریم و در بین شبکه های بهداشت و درمان استان رتبه نخست را کسب کنیم
3- رضایت ارباب رجوع و مشتریان داخلی و خارجی را با ارائه خدمات مطلوب کسب نموده و با مد نظر قرار دادن انتظارات منطقی و بر آورده نمودن آن موجبات ایجاد انگیزه نشاط و پویائی را در کارکنان شبکه بهداشت و درمان فراهم آوریم .
ساعت
اوقات شرعی