شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

کد شهرستان تویسرکان 081

ستادشبكه (ميدان شهيد هرمزي - بلوار معلم )

 34921157

 

34921158

34923275

بيمارستان ولي عصر (بلوار شهيد بهشتي)

34922859

34922858  

مركز بهداشت (ميدان شهيد هرمزي)

34922181

34922182

 

ساعت
اوقات شرعی